Görsel Görünüm

Görsel Algının Önemi ve METIS Çözümleri

Bir nesneye/malzemeye/sanata baktığımızda algımız birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bunların en önemlileri bakış açısı ve aydınlatma koşullarıdır.

Bazı uygulamalarda (örneğin dekorasyon), doğru görsel algıyı yakalamak, mükemmel renk doğruluğu ve optimal çözünürlük elde etmek kadar önemlidir. Çünkü malzemenin özünü yakalayamazsanız, onu düzgün bir şekilde çoğaltamazsınız veya her halükarda orijinal malzemenin hissini taranan görüntülere aktaramazsınız.

Bazı uygulamalarda doğru görsel görünüm, malzemenin üç boyutluluğunu da yakalayabilmek (örneğin bir “3D Görünüm” elde etmek) anlamına gelir. Diğer durumlarda, parlak ve mat alanları ayırt edebilmek anlamına gelir (örneğin altın detayların doğal bir şekilde parlamasını sağlamak). Bazı durumlarda ise, bunun tam tersi, çok düz bir sonuç beklenir (örneğin, okunabilirliği en üst düzeye çıkarmak ve arka plan malzemesinin etkisini en aza indirmek için belge çoğaltımında).

Dolayısıyla, mükemmel bir çoğaltma/dijitalleştirme, yalnızca görsel görünümü malzemeye ve istenen uygulamaya göre kontrol edip ayarlayabilmekle gerçekleştirilebilir.

İşte bu nedenle, METIS’te tasarladığı teknolojinin önemli bir kısmı genişletilmiş görsel görünüm özelleştirmesi sağlamayı amaçlar. Bu, ağırlıklı olarak tarayıcı patentli aydınlatma sistemi ile birlikte, kapsamlı aydınlatma kontrolü aracılığıyla farklı görsel görünümlerin gerçek zamanlı değerlendirmesine izin veren METIS Light Inspector yazılımı ile elde edilir.

https://www.youtube.com/watch?v=494O48_mZEs