Parlaklık DÜZENLEME

METIS Parlaklık Düzenleme: Yeni Nesil Tarama Deneyimi

METIS yalnızca parlaklık bilgisini tarayıp kullanılabilir verilere dönüştürme konusunda yeni bir başarıya imza attı. Bu, yalnızca METIS tarayıcılarında bulunan benzersiz bir özellik.

Bazı orijinaller, kullanılan malzemeye bağlı olarak farklı parlaklık seviyeleri gösterebilir (farklı bölgelerde). Örneğin bir tabloda, sanatçının kullandığı boya türüne bağlı olarak bazı bölgeler parlak, diğerleri mat olabilir. Diğer durumlarda ise metalik parçalar veya parlak tanecikler yalnızca orijinalin belirli bölgelerinde görülebilir (örneğin altın detaylı bir parşömen, parlak noktalı bir duvar kağıdı, mermer bir taş).

Orijinal yüzeydeki farklı parlaklık seviyelerini yakalayıp düzenlemek, birçok yeni uygulamaya ve taranan orijinalin daha iyi ve daha eksiksiz bir şekilde temsil edilmesine ve çoğaltılmasına olanak tanır.

Parlaklık Düzenlemesi’nin olası kullanımları şunlardır:

Baskı sürecinde, baskının yalnızca belirli bölgelerine parlak veya mat bir dokunuş eklemek için Parlaklık Haritası kullanılabilir.

Baskı sürecinde, özel mürekkepler (örneğin altın, gümüş vb.) Parlaklık Düzenlemesine göre ve dolayısıyla baskının yalnızca belirli bölgelerine uygulanabilir.

Bilgisayar Görüntüleri uygulamalarında (3D render, 3D malzeme kitaplığı oluşturma vb.), Parlaklık düzenleme, taranan malzeme/orijinalin ışığa doğal tepkisini taklit etmek için kullanılabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=Xszs_bCoH-Q