PAIR

Hava Filtreleme

Plazma Teknolojisini kullanarak geliştirmiş olduğumuz Plazma Pair ürünümüz , VOC’ler (uçucu organik bileşikler), NH3 (amonyak) ve kokular gibi havadaki en yaygın kirletici maddelere çözüm amaçlı olarak üretilmiştir.

VOC Azaltılması

Uçucu Organik Bileşikler (VOC), esas olarak solvent üreten ve kullanılan alanlarda, ulaştırma, enerji ve atık sektörleri tarafından atmosphere salınır. VOC’lerin insan sağlığı (solunum yolu hastalıkları, kanser, üremeye zararlı etkileri) ve çevre (mahsul ve bitki örtüsü zararları, sera gazları) üzerinde olumsuz etkileri vardır.

Geleneksel VOC kontrol sistemleri termal ve katalitik oksitleyicilerdir (büyük yatırım ve işletme maliyetleri, emisyonların yan etkileri) ve aktif karbon filtrelerine dayanan soğurma (emme) teknolojisidir.

GRINP teknolojisi, sürdürülebilir, yan etki içermeyen ve düşük enerji gerektiren VOC’lerin kaldırılmasını sağlar. Sistemimiz Düşük CO2 emisyonu, özel atık, düşük enerji tüketimi, düşük yatırım ve düşük işletme maliyetlerini garanti eder.

Amonyak (NH3) Azaltılması

Atmosferik azot kirliliği temel olarak sanayiden azot oksit emisyonları, taşımadan ve tarımdan kaynaklanan amonyak emisyonlarından oluşur. En yaygın NH3 (amonyak) kontrol sistemi, atık suyun bertaraf edilmesini gerektiren kimyasal yıkamadır (temizleyici). GRINP teknolojisi, su kullanımı gerektirmeyen ve herhangi bir özel atık üretmeyen, sürdürülebilir, susuz ve israfsız bir amonyak giderimine izin verir.

Koku azaltma

Koku emisyonu, özellikle hayvancılık çiftliğinde, hayvan atıklarının işlenmesinde, bitümlü şist (Petrol üretiminde kullanılan bir çeşit ham madde) endüstrisinde, restoranlarda ve halka açık yerlerde artan bir konudur. Halen, az miktarda koku azaltma teknolojisi mevcut olup, en çok kullanılanı kimyasal yıkama (temizleyici) ve biyo-filtrasyondur, ancak atık su veya özel atık üretirler.

GRINP teknolojisi sürdürülebilir, asitsiz, su içermeyen ve atıksız koku giderimi sağlar.